آراسته در یک نگاه

آشنایی با موسسه آراسته
مؤسسه خیریه آراسته به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، فعالیت خود را در مهرماه 1375 در شهرهای کرمان، رفسنجان، یزد و قریه های اطراف آغاز نموده است. این مؤسسه با نیت قلبی بنیان گذار آن خانم پروین آراسته کرمانی و با هدف حمایت از استعدادهای جوان این سرزمین تشکیل گردیده است. سازمان مذکور، در سالهای اولیه فعالیت با نام هایی نظیر خوش بختی، علم و فرهنگ آراسته و استعدادهای برتر به صورت محلّی شناخته می شد.
بنیان گذار مؤسسه به کمک همسر مرحوم خود (آقای حسین امین) فضاها و بناهای مختلف آموزشی را در مقاطع تحصیلی دانشگاهی و پایه (دبیرستان، هنرستان) در نقاط مختلف مناطق اشاره شده، احداث و به جامعه علمی کشور اهدا نموده است. «دانشگاه ولی عصر، دانشگاه نرجس و خانه مشق (مرکز فنی-حرفه ای)» در رفسنجان از جمله این فضاهای آموزشی است.
مؤسسه آراسته از سال 1388 به صورت رسمی ثبت و با مجوز سازمان بهزیستی کشور به حمایت از جوانان با استعداد این سرزمین پرداخته است. بر اساس مفاد اساسنامه مؤسسه، حمایت از تحصیل و کار جوانان با استعداد ایرانی که در وضعیت نامناسب اقتصادی و زندگی هستند محور فعالیت مؤسسه است.

•    درباره آراسته
این مؤسسه از سال 1375 با اتکا به امکانات مالی بنیان گذار آن با محوریت حمایت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان با استعداد به فعالیت پرداخته و از کمک های مالی دولتی بهره مند نبوده است. در سال های پس از تأسیس رسمی، کمک های مردمی نیز برای تأمین هزینه های حمایتی جمع آوری شده است.
این مؤسسه، غیرانتفاعی است و همه فعالیت های آن، محدود به اطلاع رسانی عمومی، جمع آوری کمک های مردمی و حمایت چند جانبه از جامعه هدف (دانشجویان و دانش آموزان با استعداد نیازمند) می شود. فعالیت تجاری یا انتفاعی، مطابق مفاد اساسنامه مؤسسه، غیرمجاز بوده و با اصول مؤسسه مغایر است.