تماس با آراسته

آدرس : تهران، زعفرانیه خیابان آصف، میدان اعجازی، نبش کوچه میرزایی، ساختمان صفا 2  - طبقه اول واحد2

شماره حساب 1-440007-810-804 بانک سامان شعبه باغ فردوس به نام موسسه خیریه پروین آراسته

شماره کارت 7680-1439-8610-6219 بانک سامان، موسسه خیریه آراسته

آدرس سایت :www. Arasteh-charity.org

شماره تماس : 22170638، 22174182
شماره روابط عمومی: 09191000272
شماره فکس:22170635