تاریخچه

موسسه فرهنگی آراسته در سال 1375 توسط خانم پروین آراسته کرمانی به نام بنیاد خوشبختی بنیان گذاشته شد. در سال 1388 این موسسه به عنوان یک موسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی رسماً با نام موسسه خیریه آراسته به ثبت رسید. هدف از تأسیس این موسسه حمایت و پشتیبانی از استعدادهای تحصیلی درخشان و جوان ایرانی است که به دلیل مشکلات زندگی امکان پیشرفت برای ایشان محدود گشته است.
بنیان گذاران موسسه فرهنگی آراسته از سال 1349 با احداث خوابگاه، دانشگاه و مجتمع آموزشی به حمایت از جامعه علمی-آموزشی کشور پرداخته اند. از سال 1375 با اعتقاد به انجام کار خیر بدون تبلیغات، این موسسه توان خود را بر حمایت از استعدادهای جوان تحصیلی متمرکز نمود. به باور ما یک موسسه نمی تواند تنها با اتکا به شخص و یا گروه محدودی از یاوران این راه را طی کند، از این رو پس از ثبت موسسه در سال 1388،  تلاش شد تا با بهره بردن از نیکوکاری گروه وسیع تری از یاوران،  از استعدادهای تحصیلی نیازمند، به صورت همه جانبه حمایت شده و دامنه حمایت ها  در سطح ایران گسترش یابد.
 هم اکنون تمام توان مالی و معنوی این موسسه بر روی هدف بزرگ و ارزشمند حمایت از استعدادهای جوانانی متمرکز شده است که با وجود چالش های فراوان و با تکیه بر استعداد و پشتکار خود به مراتب والای تحصیلی دست یافته اند. باور ما این است که چنانچه چالش های زندگی این نیروهای مستعد را از تحصیل بازدارد، جامعه گنجینه های ارزشمند و نیروهای خلاق و افتخار آفرینی را از دست خواهد داد، در این راستا باحمایت های همه جانبۀ این موسسه سالانه تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی موفق به اتمام دوره تحصیل و ورود به عرصه خدمت رسانی به جامعه می شوند و بدین ترتیب موسسه فرهنگی آراسته در دو دهه فعالیت، توانسته با حمایت های مادی و معنوی از سرمایه های جوان ایرانی، سهمی در توسعه فرهنگ آموزش و پژوهش داشته باشد. این مباهاتِ شیرین پاداش تلاش های مستمر و بی دریغ بنیان گذاران این موسسه و یاوران دلسوز آن است.
 در لوگو-تایپ مؤسسه طرح گل با گل برگ های سبز، مفهوم رشد و بالندگی را تداعی می کند.