بیانیه چشم انداز و مأموریت

بیانیه چشم انداز:

نگذاریم هیچ انسانی به علت محدودیت های اقتصادی از تحصیلات عالی باز بماند.   

بیانیه مأموریت:
حمایت و پشتیبانی از تحصیل دانشجویان مستعد ایرانی در چارچوب مقررات و قوانین موسسه
موسسه فرهنگی آراسته یک سازمان خیریه غیرانتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی است که با هدف حمایت و پشتیبانی از استعدادهای تحصیلی درخشان و جوان ایرانی تشکیل شده است. ما داوطلبان و کارکنان این مؤسسه،  تلاش می کنیم تا از استعدادهای تحصیلی جوان حمایت کنیم، و با همراهی آن ها در چالش ها و بحران های زندگی، از طریق فراهم نمودن شرایط، زمینه سازِ پرورش استعدادهای بالقوه آنان باشیم. ما بر این باوریم که با نوآوری و خلاقیت در کنار عشق ورزیدن و همراهی با این سرمایه ها، خردورزی و دانایی رشد نموده و کیفیت زندگی بهبود می یابد.

•    تلاش در جهت حمایت مالی از دانش آموزان و دانشجویان اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه.
•    ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه از طریق حمایت های موثر به مددجویان.
•    ارتقاء منزلت اجتماعی و افزایش امید و نشاط در نزد جوانان.
•    ترغیب و تشویق وجدان های پاک برای ورود به عرصه های خیریه.

ارزش های سازمان:
عزم ما محبت است و خدمت جهانیان
رسم ما عشق ورزیدن و شاد زیستن
آرمان ما پرورش استعداد و ارزشهای انسانی جوانان